+48 602 818 713  |  Warszawa, ul. Wawelska 40 m 2  |  info@rolfing-warszawa.pl

 

„Blizna po cesarskim cięciu czy po jakiejklowiek operacji jest jak góra lodowa, 
ponieważ tylko 10% z niej jest widoczne na powierzchni skóry.
Pomyśl o tych wszystkich głębszych poziomach tkanek, które zostały rozcięte
a następnie zszyte razem!”
Jean-Pierre Barral, DO.
Blizna. A co pod blizną?

Blizna może wyglądać ładnie i estetycznie. To świetnie! Ale oczy nie widzą tego co pod skórą- czyli zrostów..i ten obraz już nie jest ani ładny ani estetyczny ani zdrowy. To istna apokalipsa włókienek powięzi, które wyglądają jak las po huraganie, który powyrywał drzewa z korzeniami albo jak statek po sztormie z połamanym takielunkiem.

"Zewnętrzny wygląd blizny może być mylący 
albowiem nie wskazuje na zakres zniszczenia głębszych tkanek"
dr JC Gimberteau

Bliźnie po cesarskim cięciu towarzyszą zrosty, czyli nieprawidłowe połączenia pomiędzy tkankami i narządami. To włókniste pasma, które powodują sklejanie się wewnętrznych tkanek brzucha lub miednicy. Tworzą się w sposób, który wiąże ze sobą tkanki, które w przeciwnym razie powinny naturalnie się przesuwać i ślizgać. Zrosty, inaczej adhezje, powstają podczas kształtowania się blizny np. po cesarskim cięciu, i – jak grzybnia – przyczepiają się do głębiej położonych ślizgowych struktur takich jak ścięgna, mięśnie, narządy wewnętrzne czy powięź powodując ograniczenie tych struktur – tkanka traci giętkość i elastyczność, przez co staje się sztywna. Zrosty powstają w odpowiedzi na podrażnienie otrzewnej w wyniku zabiegu operacyjnego lub zapalenia.

Zrosty tworzą się z powodu infekcji, zapalenia, urazu 
i są częstym powikłaniem operacji.
Jakie są konsekwencje powstawania zrostów?

Wygląd adhezji może być różny, od cienkich pasm lub szerokich wstęg do gęstych włókien. Zrosty pierwotne są zazwyczaj bardzo cienkie i dopiero po pewnym czasie tworzą się w nich naczynia krwionośne. Z czasem zrosty stają się pasmami łączno-tkankowymi, które mogą łączyć dwa narządy. Powoduje to albo przemieszczenie się narządów, albo ich unieruchomienie, co może mieć poważne konsekwencje.

Zrosty mogą sprawić, że jelito zostanie unieruchomione. Będzie to prowadziło do niedrożności. Te zrosty mogą powodować ból brzucha i miednicy, problemy z płodnością (szacuje się, że zrosty w ok. 15-35 proc. są przyczyną wtórnej niepłodności), niedrożność jelit, a uwięziony płyn, negatywnie może wpływać na otaczające narządy (pęcherz i jelita), a nawet zmieniać sposób działania komórek danego narządu poprzez mechanotransdukcję (przekształcenie bodźców mechanicznych w aktywność chemiczną).

Poważne, mocne, grube zrosty mogą również wpływać na postawę. Ciało „obejmuje” takie zmiany  i odpowiada różnymi kompensacjami. Widziałam kobiety po cc przechylone na bok, ponieważ głębokie zrosty brzuszne powodowały ciągnięcie, a taka ‘przekrzywiona’ postawa była to dla nich wygodniejszą pozycją.

Inne częste powikłania po CC

Powikłaniem ciąży po przebytym cięciu cesarskim jest łożysko przyrośnięte. „Łożysko przyrośnięte to poważna choroba ciążowa, która pojawia się, gdy naczynia krwionośne i inne części łożyska wrastają zbyt głęboko w ścianę macicy. …Możliwe jest również, że łożysko nacieka mięśnie macicy (placenta increta) lub przerośnie ścianę macicy (placenta percreta).” – Klinika Mayo.

Według najnowszych statystyk American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG)

„Częstość występowania łożyska przyrośniętego wzrosła i wydaje się odpowiadać rosnącej liczbie porodów cesarskich. Badacze odnotowali częstość występowania narostów łożyska jako 1 na 533 ciąż w latach 1982–2002 (5). To mocno kontrastuje z poprzednimi raportami, które wahały się od 1 na 4027 ciąż w latach 70.”.

Czy cesarskie cięcie to poważna operacja brzuszna?

Tak, cesarskie cięcie to poważna operacja brzuszna!

Podczas cesarskiego cięcia chirurg musi najpierw przeciąć dziewięć różnych rodzajów warstw tkanki, zanim jeszcze dostanie się do macicy!

Warstwy te składają się ze skóry, powierzchownej powięzi (warstwa tłuszczowa i włóknista), powięzi głębokiej, pochewki mięśnia prostego, mięśnia prostego brzucha (zwykle oddziela się dwie połówki wzdłuż linii białej zamiast przecinać mięsień, ale czasami trzeba przeciąć mięśnie, jeśli dziecko jest za duże), powięź poprzeczna, pozaotrzewnowa tkanka łączna i otrzewna.

Kierunek nacięcia zmienia się w zależności od warstwy. Niektóre warstwy oddziela się za pomocą narzędzi chirurgicznych, a niektóre palcami, aby nieinwazyjnie oddzielać tkanki. Dlatego zrosty mogą tworzyć skomplikowane sieci unieruchomień. A skóra przetaczającą się po tkance bliznowatej może nie wystarczyć, aby w wystarczająco precyzyjny sposób oddziaływać na głębsze i otaczające je złożone warstwy.

Każda kobieta jest wyjątkowa (ze względu m.in na kondycję zdrowotną swoich tkanek, swoją osobowościową konstytucję, wzorce obciążenia, odżywianie, stany zapalne które towarzyszyły jej organizmowi, przebyte urazy i traumy itp.), zaś każdej operacji będzie towarzyszył inny zestaw okoliczności, które wpływają na wzorce szwów oraz sposób, w jaki tworzą się zrosty, w jakim stopniu i jak rozlegle. Zrosty to z jednej strony naturalny mechanizm obronny organizmu, a z drugiej mogą prowadzić do pojawienia się czegoś, co jest absolutnie niepożądane, a wręcz szkodliwe. Mogą powodować dolegliwości bólowe – tępe bóle w podbrzuszu czy śródbrzuszu, ale także wzdęcia, zaparcia, uczucie rozpierania.

Bijemy niechlubne rekordy narodzin przez cc!

Nawet 43 proc. porodów w Polsce odbywa się dziś przez cesarskie cięcie i jest to jeden z najwyższych wskaźników w Europie, znacząco wyższy od średniej wynoszącej 25 proc. – alarmuje resort zdrowia w najnowszej propozycji „Rządowego programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021–2023 r.I choć 2021 odnotowaliśmy spadek – z 48 proc. – jak mówi prof. Krzysztof Czajkowski, krajowy konsultant ds. ginekologii i położnictwa, to tendencja wzrostowa jest wyraźna. I to mimo tego, że Narodowy Fundusz Zdrowia płaci szpitalowi za poród fizjologiczny i CC tyle samo.

Zgodnie z zaleceniami WHO odsetek cięć cesarskich powinien wynosić maksymalnie 15 proc.

W Polsce na początku lat 90. osiągnął on 16 proc., w 2000 – 19,6 proc., w 2010 już 33,9 proc. a w 2016 aż 43,5% !!! 2107: 43,9% a w 2021: 48% a obecnie w siedmiu województwach zaczyna przekraczać 50 proc.

Dane opublikowane przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie wskazują, że w 2017 roku w województwie podkarpackim aż 52,3% porodów zakończyło się drogą cięcia cesarskiego. W województwie łódzkim odsetek ten wyniósł 51,2%, a w województwie świętokrzyskim 51,0%. W tym samym roku najniższy odsetek cięć cesarskich odnotowano w województwie pomorskie i kujawsko pomorskie – odpowiednio 32,0% i 33,8%. Dla porównania najniższy odsetek CC występuje w Islandii (14,8 proc.), krajach skandynawskich (ok. 17–22 proc.), a najwyższy na Cyprze.

Dlaczego tak się dzieje?!

Wśród wskazań położniczych w latach 2004–2008 najczęściej wykonywano cięcie cesarskie z powodu braku postępu porodu (26,9%), w latach 2014–2018 wiodące wskazanie to stan po poprzednim cięciu cesarskim (34,23%). Najczęstsze pozapołożnicze przyczyny operacyjnego zakończenia ciąży w latach 2004–2008 to: okulistyczne (43,64%), ortopedyczne (16,36%), kardiologiczne (13,09%),

a w latach 2014–2018: psychiatryczne (35,31%) wśród których pojawiło się wcześniej nieobserwowane wskazanie — tokofobia, ortopedyczne (14,42%), i okulistyczne (11,73%).

Odsetek cięć cesarskich wzrósł ponad dwukrotnie na przestrzeni dziesięciu lat. Przebyte w przeszłości cięcie cesarskie jest obecnie dominującym wskazaniem położniczym. A tokofobia (to lęk przed ciążą i porodem.)staje się istotnym problemem położniczym, zwłaszcza wśród pierworódek.

Kolejnym powodem jest ograniczony dostęp do znieczulenia!!

Niemal 90 proc. naturalnych porodów w Polsce odbywa się bez znieczulenia. Europejski standard to ok. 40–50 proc. Dziennik Gazeta Prawna podkreśla, że brak realnego dostępu do porodu bez bólu przekłada się na odsetek cesarskich cięć. „W 2018 r. zespół powołany przez ministra zdrowia do wypracowania rekomendacji w sprawie zmniejszenia liczby cięć cesarskich (cel: mniej niż 30 proc. w 2028 r.) wskazywał, że jedną z metod byłoby propagowanie stosowania znieczulenia zewnątrzoponowego, które eliminuje strach przed bólem. Rekomendacja została na papierze” – czytamy.

Jak możesz stwierdzić czy masz zrosty?
ZROSTY występują u ponad 90% pacjentek po dużych operacjach jamy brzusznej 
oraz u 55-100% kobiet poddawanych operacji miednicy
.

Niedrożność jelita cienkiego, niepłodność, przewlekły ból brzucha i miednicy oraz trudne zabiegi chirurgiczne są najczęstszymi konsekwencjami zrostów otrzewnej. Pomimo pracochłonnych wysiłków zmierzających do opracowania skutecznych strategii zmniejszania lub zapobiegania zrostom, ich powstawanie pozostaje częstym zjawiskiem po operacji jamy brzusznej.*

*W badaniu zatytułowanym „Niezawodny sposób przewidywania zrostów śródbrzusznych przy wielokrotnym cięciu cesarskim: charakterystyka blizny” stwierdzili, że wygląd blizny (płaskiej, wypukłej, wgłębionej lub pigmentowej blizny) jest wskaźnikiem nasilenia zrostów. A opisane powyżej przeze mnie symptomy wskazują na obecność zrostów.

Czy ze zrostami da się coś zrobić?

Tak, da się! Ale NIE próbuj metod siłowych – rozrywania czy wyciągania, bo spowoduje to tylko zranienia i może powstać więcej zrostów. Indywidualna terapia blizn ScarWork wg której ja pracuję jest to specjalistyczna, nowatorska! metoda manualnej pracy z blizną i jej zrostami. Jest to  nieinwazyjna metoda opracowana przez Sharon Wheeler.  Dzięki niej można znacząco  zredukować dolegliwości powodowane przez blizny i zrosty oraz wyeliminować funkcjonlane ograniczenia, które wywołują w ciele.

Kiedy zacząć stosować terapię blizn?

Gdy nacięcie zagoi się we wszystkich warstwach tkanek. Zwykle po 6-8 tygodniach, ale u niektórych osób ten czas może być dłuższy, więc skonsultuj się z lekarzem, aby upewnić się, że terapia manualna jamy brzusznej jest w porządku.

W międzyczasie nie zapominaj, że masz naturalny wewnętrzny mechanizm uwalniania zwany oddechem.

Często unikamy oddychania w obszarach objętych bólem lub urazem. To nasz sposób na „nie chodzenie tam”, ale ten obszar wymaga naszej delikatnej obecności. Delikatne, pełne oddechy w naturalny sposób pozwalają tkankom poruszać się nawet w dół aż do obszaru miednicy. Odpowiedni oddech to twój osobisty masażysta, obecny z tobą 24godziny na dobę, 7 dni w tygodniu!

Pracuję z ciałem holistycznie, nie tylko w miejscu urazu i uczę swoje pacjentki jak mogą zadbać o swoje blizny same w domu stosując odpowiednie maści, żele, okłady czy wykonując proste ćwiczenia, automasaż czy inne wspieracące metody takie jak np. oddech.

Źródła:

  1. A reliable way to predict intraabdominal adhesions at repeat cesarean delivery: scar characteristic.. 2011 May;90(5):531-4. doi: 10.1111/j.1600-0412.2011.01080.x. Epub 2011 Mar 16.

  2. Cięcie cesarskie. Rosnący odsetek i zmiana trendów we wskazaniach. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2019 tom 4, nr 3, strony 113–122 Copyright © 2019 Via Medica ISSN 2451–0122
  3. https://pulsmedycyny.pl/wysoki-odsetek-cesarskich-ciec-powodem-obawa-lekarzy-przed-skargami-1159441
  4. https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/8228585,polska-bije-rekordy-cesarskich-ciec-jeden-z-najwyzszych-wskaznikow-w-europie.html
  5. Architektura żywej powięzi człowieka. dr Jean Claude Guimberteau; S3 Publishing, 2015

Zapisz się na sesję: 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.