+48 602 818 713  |  Warszawa, ul. Wawelska 40 m 2  |  info@rolfing-warszawa.pl

Dr Ida Paulina Rolf była naukowcem, pasjonatką wiedzy, wizjonerką. Przede wszystkim osobowością, przenikliwością swojej intuicji i dyscypliną umysłu wyrastała ponad swoje czasy. Dlatego była w stanie stworzyć holistyczną metodę manualnej pracy z ciałem, wykraczającej poza dotychczasowe schematy. Otóż oryginalność tego podejścia opiera się na odkryciu roli powięzi i siły grawitacji w kształtowaniu postawy ludzkiego ciała. Bowiem jej pasją była struktura ludzkiego ciała, poszukiwanie optymalnego i ekonomicznego sposobu jego funkcjonowania.

Wykształcenie

Rolf, pochodziła z Nowego Jorku, z wykształcenia była biochemikiem. W 1920 obroniła doktorat z biochemii na Columbia University. Przez następne lata pracowała w Rockefeller Institute w departamencie chemoterapii i chemii organicznej. W poszukiwaniu odpowiedzi na problemy zdrowotne swojej rodziny jej praca naukowa i badawcza zawiodła ją na Swiss Technical University. Tam studiowała matematykę i fizykę atomową, równolegle z homeopatią w Genewie. Po powrocie do USA na początku lat 30-tych XX w kontynuowała poszukiwania w obszarze osteopatii, chiropraktyki, jogi, Technik Alexandra i prac Korzybskiego o stanach świadomości. Po dziesięciu latach prowadziła już swoją praktykę, przyjmując klientów, którzy nigdzie nie mogli znaleźć rozwiązania swoich chronicznych problemów zdrowotnych.

Pasja

Pasja doprowadziła ją do opracowania i rozwinięcia systemu serii 10-ciu Sesji, który nazwała Integracją Strukturalną. Rolf odkryła, że może osiągnąć niewiarygodne zmiany w strukturze i postawie ciała poprzez manipulację tkanki powięziowej. Ten sposób pracy z ciałem to Rolfing -tak został nazwany przez uczniów i klientów Dr Rolf. Choć ona sama nie przepadała za tą nazwą, na stałe weszła do języka i historii. Założyła Rolf Institute w Boulder, Colorado w USA. Tam zaczęła kształcić swoich następców, realizować kolejne projekty badawcze, a także wygłaszać liczne wykłady. To właśnie w Boulder w 1977 roku opublikowała swoją fundamentalną pracę: “Rolfing.The Integration of Human Structure”.

Powięź

Dr Rolf pierwsza odkryła tkankę powięziową jako osobny system w organizmie człowieka. Co więcej dowiodła fundamentalnego znaczenia tej tkanki dla terapeutycznej pracy z ciałem. Stało się to na wiele dekad wcześniej zanim naukowcy i badacze zajęli się tym zagadnieniem. Świadczy o tym fakt, że zmarła w 1979, a pierwsze naukowe sympozjum – Fascia Congress – odbyło się dopiero w 2007 w Bostonie, w Harvard University w USA.

Rolf Institute of Structural Integration

Od jej śmierci w 1979 Rolf Institute of Structural Integration w Boulder, Colorado kontynuuje jej pracę. W Europie filią Instytutu jest European Rolfing Institute (ERA) w Monachium, który także prowadzi systematyczne kształcenie kolejnych dyplomowanych Rolferów.

Dowiedz się więcej…