+48 602 818 713  |  Warszawa, ul. Wawelska 40 m 2  |  info@rolfing-warszawa.pl

„Tak wielu terapeutów skupia się na chorobach, zamiast wspierać działania korzystne dla zdrowia. Rolfer nie leczy choroby, jest specjalistą od zdrowia. Skupia uwagę na tym, aby umysł i ciało człowieka lepiej ze sobą współpracowały”. Dr Ida P. Rolf

Nazywam się Anna Święcka-Głowacka. Jestem dyplomowaną terapeutką pracy z ciałem.
Jako jedyna w Polsce łączę w swojej praktyce metodę holistycznej, manualnej pracy z ciałem – Rolfing®Integracja Strukturalna z pracą z traumą i stresem wg psychofizjologicznej metody Somatic Experiencing.

Specjalizuję się w pracy z bliznami metodą ScarWork, przy której korzystam z podejścia SE.

Pracuję z traumą powypadkową, pooperacyjną i szpitalną. Blizny będące wynikiem wypadku/operacji/radioterapii czy samookaleczenia są traumą – odłączają nas od naszego ciała i otoczenia, od doznań naszego ciała, tego, co dostrzegamy w środku, a także tego, co tutaj i teraz. Ponieważ najbardziej naturalnym sposobem uspokojenia i uregulowania układu nerwowego jest DOTYK leczę manualnie blizny i zrosty (metodą ScarWork), aby zredukować takie symptomy jak przewlekły ból, napięcie, sztywność. Obecność blizn może skutkować także wyraźnymi oznakami psychicznego zaburzenia z towarzyszącymi objawami takimi jak depresja, gniew, lęk, wstyd i nawet stres pourazowy. Z tymi objawami pracuję psychofizjologiczna metodą pracy z traumą Somatic Experiencing.

Z wykształcenia jestem socjolożką, po studiach MBA i pracy w korporacyjnym biznesie. W trakcie własnych zmagań ze zdrowiem i poszukiwania równowagi w życiu odkryłam Rolfing, który stał  się moją pasją i powołaniem.

Dlatego właśnie interesuje mnie holistyczne podejście do zdrowia człowieka, umożliwiające życie w poczuciu równowagi między ciałem, umysłem i duchem. Szukam różnych naturalnych dróg utrzymania się w zdrowiu, poczuciu spełnienia i obfitości. Dzielę się rezultatami swoich poszukiwań, bowiem tak odnajduję sens swojej Drogi Życiowej.

Pomagam ludziom w utrzymaniu ich dobrostanu i odzyskaniu “lekkości bytu” poprzez poszerzanie świadomości swojego ciała&umysłu. Dzieje się to w trakcie pracy z ciałem, gdy uwalniają się napięcia, ból i nieuświadomione emocje. A poprzez somatyczną pracę z układem nerwowym poszerza się świadomość ciała, pojawia się przestrzeń na nowe doznania, nowe reakcje. Następuje korekta niezdrowych wzorców (oddechowych, postawy, reakcji czy emocji), obniża się znacząco poziomu stresu. Zaczyna się proces powrotu do zdrowia, do kontaktu ze swoim ciałem, lepszego kontaktu ze sobą i swoimi emocjami. Powraca poczucie równowagi w ciele, umyśle i na duchu. Na jak długo? To już zależy od Ciebie … ja pokazuję kierunek, reszta należy do Ciebie.

Wykształcenie

Z wykształcenia z pierwszej połowy życia jestem socjolożką z dyplomem MBA.

W drugiej połowie życia zostałam absolwentką szkoły European Rolfing® Association, ERA w Monachium (filii Rolf® Institute w Boulder, USA) z dyplomem Certified Rolfer®,  za którym stoi ponad 800 godzin pracy z ciałem, nauki anatomii, najnowszych rezultatów badań nt powięzi. Tu zamieszkała moja pasja.

Specjalizuję się ponad to w Terapii Blizn ScarWork™ opracowanej przez Sharon Wheeler, pierwszej uczennicy Dr Idy Rolf. Miałam zaszczyt asystować Sharon i dr Robertowi Schleip w szkoleniu nowych terapeutów tej metody w 2019 w Pradze. I tu odnalazłam swoją misję uświadamiania ludziom potrzeby pracy z bliznami, aby mogli żyć bez bólu, bez wstydu i poczucia winy. 

Ponieważ blizny i zmieniona postawa ciała bardzo często są efektem traumatycznych doświadczeń, dlatego włączam do swojej pracy elementy Somatic Experiencing® Terapia Traumy – psycholfizjologicznej metody pracy z traumą i stresem, której jestem jeszcze studentką.

Kwalifikacje:
 • Ukończone szkolenie w zakresie terapii blizn u pacjentów onkologicznych – Emma Holy Restore ScarTherapy, Oncology Scar Specialist Certification, 2022, London
 • W trakcie rocznego kursu (2022-2023): Somatic Trauma Therapy with Babette Rotschild
 • W trakcie 3-letniego szkolenia afiliowanego przy Somatic Experiencing Trauma Institute – Somatic Experiencing® Terapia Traumy (2020 – 2023)
 • Ukończone szkolenie specjalistyczne z programu pierwszej pomocy emocjonalnej EmotionAid® – tytuł: Facylitator EmotionAid – certyfikat ITI International Trauma-Healing Institute (2022)
 • Ukończone szkolenie Recall Healing /Totalna Biologia level I-III ( 2020 )
 • Uzyskany państwowy tytuł masażysty medycznego (Medical Massage Therapist), nr zawodu #325402, licencja państwowa # D/77002311/20 (2020)
 • Ukończone całościowe szkolenie w zakresie teorii i terapii Rolfing.Integracja Strukturalna – uzyskany certyfikat: Certified Rolfer® at European Rolfing Association (ERA), Monachium 2017-2018, uprawniający do prowadzenia diagnozy i konstruowania terapii wg metody Rolfing. Integracja Strukturalna – Dr Rolf Institute

Warsztaty

 • Mary Bond, Mobile Foundations: Integrating Feet and Body, 2021
 • Mary Bond, “Seeing with Your Body,” 2021
 • Til Luchau, Advanced Myfascial Techniques: Ilia&SI joint; Pelvis, hip and sacrum,  7-10.XI. 2019, Warszawa
 • Tessy Brungardt, The Many Aspects of Ribs,  VIII 2019, Bologna
 • Sharon Wheeler and dr Robert Schleip, ScarWork, VII 2019, Prague
 • David Davis, Scoliosis- unraveling the confusion, 7-9.06.2019 Warszawa
 • Mary Bond, Shoulder girdle, Berlin 2018
 • InConnection, Rolfing Congress, Berlin 8-12.XI. 2018
 • Ed Maupin, Awareness-Oriented Structural Integration and Higher Consciousness, Warszawa 2018
 • Dr Peter Schwind, Fascia and Emotions, Monachium March 2018
 • Somatic-Experiencing, SE-intro, Anne Janzen, SEP, 30.09-1.10.2017
 • BoneWork seminar, Sharon Wheeler, Polska 2017
 • ScarWork seminar, Sharon Wheeler, Polska 2016
Członkostwo w organizacjach branżowych:

Współpracuję z grupą psychoterapeutów: http://psychoterapiagestalt.waw.pl

Prowadzę prywatną praktykę w Warszawie: Filtry – gabinet pracy z ciałem.

  [/expander_maker]