+48 602 818 713  |  Warszawa, ul. Wawelska 40 m 2  |  info@rolfing-warszawa.pl

Jakie korzyści przynosi Terapia Blizn ScarWork™?

W wyniku interwencji manualnej dolegliwości powodowane przez blizny i występujące zrosty ulegają redukcji i poprawie. Należy pamiętać, że wielkość, tempo oraz zakres zmian jest zawsze sprawą indywidualną, na którą wpływ mają różne czynniki m.in. metaboliczne, hormonalne i mechaniczne.

Obserwuje się następujące efekty i korzyści ScarWork:

  • ustępują dolegliwości bólowe,
  • powraca czucie w operowanej okolicy,
  • znika nieprzyjemna tkliwość blizny,
  • blizna staje się elastyczna – znika jej sztywność, twardość i napięcie
  • powraca sprężystość skóry,
  • skóra staje się gładsza,
  • tkanka odzyskuje zdrowy kolor,
  • ciało zostaje uwolnione od napięć,
  • przykurcze ustępują całkowicie lub częściowo,
  • następuje lepsza integracja całego ciała