+48 602 818 713  |  Warszawa, ul. Wawelska 40 m 2  |  info@rolfing-warszawa.pl

Polityka prywatności

I. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przekazywane podczas korzystania z strony www.rolfing-warszawa.pl są przetwarzane przez Firmę AŚG, Warszawa 02-067, ul. Wawelska 40/2, która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2014 r., , poz. 1182 ze zm.).

Dane osobowe, które są nam powierzane, w szczególności: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w celach:

– realizacji ofert proponowanych przez rolfing-warszawa.pl (pełna oferta dostępny na www.rolfing-warszawa.pl)

– marketingowe promocje usług własnych w zakresie: treści zawartych na stronach www: materiały tekstowe, graficzne i video

Formy promocji to: mailing w postaci newslettera, bezpośrednia korespondencja mailowa, kontakt telefoniczny.

Zgłoszenie uczestnictwa w ofercie rolfing-warszawa (poprzez stronę www.rolfing-warszawa.pl. lub telefonicznie wiąże się z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji usługi.

Przetwarzanie danych osobowych zostaje podjęte na skutek wyrażenia pisemnej/elektronicznej/telefonicznej zgody na ich przetwarzanie i zaakceptowanie polityki prywatności.

Osoba wyrażająca zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, może mieć pewność, że dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu przekazywania informacji o naszej ofercie i promocjach.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić kontaktowanie się lub świadczenie na rzecz osoby zainteresowanej ofertą Firmy poszczególnych usług.

Przetwarzanie danych to:

– przechowywanie podanych danych osobowych przekazanych elektronicznie na profesjonalnie zabezpieczonych serwerach, z których usług korzysta Firma i w plikach komputera używanego do operacyjnych działań

– przechowywanie danych (w formie papierowej: zgody, formularze, oświadczenia) starannie zabezpieczonych w siedzibie Firmy

– wysyłanie wiadomości email dotyczących promocji usług własnych firmy w formie korespondencji mailowej/kontaktu telefonicznego

– kontakt mailowy/telefoniczny w sytuacjach, które wymagają doprecyzowania rezerwacji miejsca i wszystkich czynności związanych z realizacja usług świadczonych przez Firmę.

Zgodę można odwołać w każdym momencie. Odwołanie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed jej odwołaniem.

Osoba powierzająca swoje dane osobowe ma prawo do ich wglądu, prawo do żądania ich aktualizacji lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo żądania ich usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do GIODO.

Osoba chcąca zrezygnować z otrzymywania newslettera może to zrobić samodzielnie.

 

II. Zasady bezpieczeństwa

Firma zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

– poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

– uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

– adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,

– dokładne i aktualne,

– nie przechowywane dłużej niż to konieczne,

– przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,

– bezpiecznie przechowywane,

– nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

 

III. Informacje techniczne

Informacje techniczne – pliki cookie

Podczas korzystania ze strony www.rolfing-warszawa.pl na urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z naszej strony www, tzw. pliki cookie.

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących osobę korzystającą ze strony www.rolfing-warszawa.pl, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia osoby korzystającej ze strony www.rolfing-warszawa.pl i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

Pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze strony www;

Pliki reklamowe – pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez Firmę lub przez współpracujące z Firmą podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać wyświetlona Ci reklama dostosowana do Twoich zainteresowań, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe itp.

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu?

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie na naszej stronie www usuwać pliki ze swojego urządzenia. Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

Pozostałe informacje techniczne

Stosujemy najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Wykorzystujemy nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, w tym w szczególności połączenia szyfrujące.

Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

IV. Polityka „cookies”

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu … [nazwa podmiotu] z siedzibą pod adresem ….
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem https://rolfing-warszawa.pl/polityka-cookies/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Poniższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.

Źródło:  http://wszystkoociasteczkach.pl/.

 

V. Postanowienia końcowe

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej

 

Data ostatniej aktualizacji 26.04.2018