+48 602 818 713  |  Warszawa, ul. Wawelska 40 m 2  |  info@rolfing-warszawa.pl

Chroniczny ból. 

Przewlekły ból to taki, który nieprzerwanie trwa przez co najmniej 12 tygodni, dewastując jakość życia cierpiącego człowieka. Aż 20 proc. dorosłych Polaków wstaje rano z bólem i kładzie się z nim spać, jak podaje Mednet. Zatem to problem cywilizacyjny. Dlatego WHO od 2001 klasyfikuje go jako odrębną jednostkę chorobową. Dodatkowo ogromną jego skalę potwierdzają statystyki: w Europie co piąty mieszkaniec cierpi z powodu nieleczonego bólu, a w USA aż 30% populacji.


Dlaczego Rolfing®

Rolfing może być efektywnym niemedycznym i niefarmakologicznym sposobem radzenia sobie z chronicznym bólem. Ponad to także z chroniczną sztywnością, kompensacją czy kompresją wynikającymi z przebytego wypadku lub operacji. W rezultacie różnych życiowych zdarzeń nasze ciało traci swoją geometrię. Ponieważ zewnętrzne siły takie jak grawitacja osłabiają je dalej, staje się niedopasowane. Dlatego ten konflikt odczuwamy jako ból, chroniczne napięcie czy stres i spadek energii.
Rolfing jest holistyczną metodą manualnej pracy z ciałem, a precyzyjniej z układem powięziowym ciała. Jeśli układ powięziowy jest nieelastyczny w całości lub miejscowo, to wzorce napięcia w ciele stają się nawykowe. Towarzyszy temu utrata zakresu ruchu i przepływu energii, sztywność i ból.

Na czym polega Rolfing®?

Rolfer™ dobiera do ciała dotyk o różnej sile nacisku rąk. Używa dłoni, opuszków palców, kłykci, przedramienia, czasami łokcia. Wszystko po to, aby przywrócić elastyczność, sprężystość i zdolność tkanek powięziowych do ślizgu. Dzięki temu ciało powraca do strukturalnej równowagi w grawitacji. A to z kolei pozwala odzyskać zdolność funkcjonowania z większą swobodą, efektywnością i bez napięcia.


Elastyczność powięzi.

Rolfing koncentruje się na tej powłoce mięśniowo – powięziowej, która jest stwardniała z powodu nawykowo utrzymującego się napięcia. W rezultacie tego chronicznego napięcia dochodzi do ścieśnienia, skrócenia i sztywności tkanki powięziowej, zmniejszając jej zdolności do wydłużania i poruszania się. Dlatego w serii 10 sesji Rolfingu, celem jest systematyczne uwalnianie napięcia, sztywności czy bólu. Ponieważ napięcia istnieją w całym ciele, a nie tylko w punktowym ognisku bólowym, z którym zgłasza się klient. W miarę postępowania sesji można odczuć, jak ta stwardniała, pogrubiona tkanka odzyskuje swą naturalną elastyczność.


Rolfing® to proces.

Można tę pracę z ciałem odczuwać podobnie jak bardzo głęboki masaż, ale istnieje zasadnicza różnicą pomiędzy masażem a Rolfingiem. Rolfing to proces, a nie miejscowa interwencja. Dlatego jak każdy proces, wymaga czasu. Jednakże zmiany powinny być zauważalne po każdej sesji. Zwykle są opisywane przez klientów jak: poczucie lekkości, uziemienie, otwarcie, więcej przestrzeni np. w barkach albo miednicy, “moje stopy są szerokie i mocne” , „mam więcej miejsca w klatce”, ” czuję się wyższa”, etc. Pod wpływem Rolfingu dochodzi do zmiany w percepcji swojego ciała. Dlatego kolejnym krokiem może być zmiana sposobu życia od tak prostego jak wymiana krzesła czy fotela, butów, poduszki, po zmianę diety i rutyny dnia codziennego a także innych zmian, jeszcze większego kalibru.

Rolfing® a masaż.

Różnica pomiędzy masażem a Rolfingiem polega na zakresie pracy – jest nim nie tylko miejsce odczuwanego bólu, ale całe ciało. Po drugie cel bezpośredniej interwencji – tutaj celem jest poprawa struktury całego ciała i sylwetki. Ponieważ to powięź nadaje kształt ciału, sylwetka zależy właśnie od układu powięziowego. Kolejnym celem jest poszerzenie zdolności odczuwania swojej fizyczności, wreszcie reedukacja nabytych lub nieświadomych wzorców postawy po to, aby ruch odbywał się bezwysiłkowo i bez bólu.

 

Zapisz się na sesję

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.