+48 602 818 713  |  Warszawa, ul. Wawelska 40 m 2  |  info@rolfing-warszawa.pl

 

Ooo.. ROLFING®?

Od ponad 50 lat Rolfing Integracja Strukturalna przynosi ulgę w chronicznych bólach różnego pochodzenia, dając szanse na życie wolne od bólu i ograniczeń.

Ostry ból w dole pleców, gdy schylasz się aby zawiązać buty? Czy może ciągły ból szyi, który nagromadził się przez wiele lat siedzenia przy biurku? Jeśli napięcie, ucisk, przykurcz czy ból na stale towarzyszą się ci w codziennym życiu, to jest to bardzo ważny sygnał. Bowiem twoje ciało walczy z brakiem strukturalnej równowagi.

Grawitacja.

Rolfing & grawitacja – „Sky-hook”

Nasze ciała, podobnie jak inne fizyczne struktury, reagują na działającą na nie stale siłę grawitacji. Kiedy nie jesteśmy w strukturalnej równowagi, grawitacja ciągnie nas w dół tak samo jak inne nieożywione przedmioty (np. domy, drzewa), kiedy tracą strukturalną integralność (rys.A). Podstawowy cel procesu terapeutycznego jakim jest Rolfing, to uwolnienie napięcia i odnalezienie równowagi poprzez ponowne ustawienie struktur ciała w polu grawitacji (rys. B, po prawej).

Powięź.

Przyczyna dyskomfortu, zarówno fizycznego jak i emocjonalnego leży w tkance powięziowej i jej relacji z grawitacją. Jeśli zewnętrzne czynniki zaburzą naturalną relację między powięzią a grawitacją, powoduje to pojawienie się prawdziwego dyskomfortu, bólu i poczucia braku integracji lub równowagi wewnętrznej.

Powięź (fascia)

Powięź jak sieć łączy wszystkie wewnętrzne struktury ciała od narządów po komórki. Kurczy się i twardnieje w odpowiedzi na każdy rodzaj stresu: fizycznego, emocjonalnego czy psychicznego. Te twarde miejsca, które czujemy na mięśniach, to właśnie posklejane włókna powięzi. Jeśli taka sytuacja utrzymuje się przez dłuższy czas, to następuje spowolnienie wymiany metabolicznej prowadzące do chronicznej sztywności.

Integracja Strukturalna a powięź.

Rolfing przywraca równowagę ciału poprzez uwalnianie zrostów włókien tkanki łącznej. Albowiem wolny, penetrujący dotyk rąk o różnej sile i natężeniu uwalnia napięcie, naprężenie i restrykcje zgromadzone w tkance łącznej – zwanej powięzią. Tkanka łączna powięziowa otacza i przenika mięśnie oraz wszystkie inne struktury w naszym ciele.

Sesje Rolfingu.

Typowa seria Rolfingu składa się z dziesięciu sesji, które trwają od godziny do półtorej. Plan sesji jest tak przemyślany, aby w pełni i wszechstronnie osiągnąć integrację całego organizmu. Efekt integracji obrazuje poniższy obrazek.

PRZED & PO 10-ciu sesjach Rolfingu

Po odbyciu 10.sesji możesz oczekiwać zmian. Po pierwsze, pojawią się nowe możliwości ruchowe. Poczujesz większą lekkość i swobodę w ciele, sylwetka ulegnie widocznej zmianie a także twój sposób poruszania się. Po drugie, wzrośnie twoja świadomość ciała, lepsze rozumienie jak można bezwysiłkowo używać ciała podczas wykonywania codziennych czynności. Po trzecie, Rolfing pomaga ludziom będącym w procesie psychoterapeutycznym. Pozwala odnaleźć bezpośrednie połączenie między tym, co “mówi” ciało a pojawiającymi się emocjami. Wreszcie pomaga pogłębić praktykę medytacyjną, jogę, tai-chi czy inne dyscypliny związane z pracą ciałem i umysłu.

Podsumowanie.

Dzięki holistycznemu podejściu do zdrowia, Rolfing nie koncentruje się na symptomach generujących ból czy dyskomfort. Za to oferuje proces pracy z ciałem i umysłem. Dlatego pomaga przezwyciężać fizyczne ograniczenia, chroniczne napięcia i ból. Ponad to poszerza granice świadomości i możliwości ruchowe własnego ciała, otwiera nasze zmysły na inne bardziej subtelne postrzeganie siebie i otoczenia.

 

Zapisz się na sesję


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.