+48 602 818 713  |  Warszawa, ul. Wawelska 40 m 2  |  info@rolfing-warszawa.pl

Indywidualne Sesje:

Rolfing (60-75 min.): Koszt jednej sesji: 220 pln.

Rolfing + zmiana wzorca ruchowego (90 min.): koszt jednej sesji: 250 pln

Rolfing dla dzieci do 10 r.ż (30 min): 110 pln

„Rolfing w Ruchu”: somatyczna świadomość ciała, czyli jak oddechem oraz somatycznymi praktykami ruchowymi zmienić napięcie w ciele, i zniwelować dyskomfort lub ból oraz stworzyć nowe wzorce ruchowe : 60-75 min. Dostępne w wersji on-line / video / audio.  Koszt jednej sesji: 220 pln Przykład takiej pracy z oddechem zobaczysz w nagraniach: https://www.facebook.com/RolfingWarszawa/videos/?ref=page_internal

ScarWork.Terapia blizn trwa 60 min. Koszt jednej sesji: 200 pln ; dodatkowe 30 min: 100 pln

Jeśli pieniądze stanowią ograniczenie Twojego udziału, napisz o tym do mnie. Znajdziemy rozwiązanie.

Konsultacja: 30 min. Koszt: 100 pln – Konsultacje nie stanowią diagnozy medycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15.04. 2011 r.

Standard pracy w czasie pandemii:  Pracuję zachowując zasady bezpieczeństwa pandemicznego, czyli 1) nosimy maseczki 2) gabinet jest ozonowany codziennie 3) klamki i sanitariaty dezynfekowane codziennie 4) przed wejściem do gabinetu odkażamy dłonie

Uwaga: Niepojawienie się na potwierdzonej wcześniej SMS-em sesji lub odwołanie jej w tym samym dniu oznacza zgodę na pokrycie przez Ciebie kosztu sesji.

Zapisz się na sesję: