+48 602 818 713  |  Warszawa, ul. Wawelska 40 m 2  |  info@rolfing-warszawa.pl

Sesja Rolfingu trwa 60-75 min. Koszt jednej sesji: 200 pln

Sesja – Rolfing w ruchu: świadomość ciała i ruchu, czyli jak zdrowo i bezwysiłkowo się ruszać, aby nie powielać nieprawidłowych wzorców postawy wywołujących dyskomfort lub ból – trwa 30 min. lub 60 min. Koszt jednej sesji: 100 pln lub 200 pln

ScarWork.Terapia blizn trwa 60 min. Koszt jednej sesji: 200 pln

Konsultacja: 30 min. Koszt: 100 pln – Konsultacje nie stanowią diagnozy medycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15.04. 2011 r.

Uwaga: Niepojawienie się na potwierdzonej wcześniej SMS-em sesji lub odwołanie jej w tym samym dniu oznacza zgodę na pokrycie kosztu sesji przez Klienta.

Zapisz się na sesję: